Portfolio

Mätningar

Posted by on Sep 15, 2010 in Portfolio | 0 comments

Mätningar

Mätningar är grunden till ett bra ljud. Vi gör en frekvensanalys för att se var problemområdena befinner sig. Mycket fokus läggs på att hitta störande frekvenser i de lägre registren(under 200 hz) som har för lång efterklangstid, detta görs genom studier av Waterfall-kurvan.

Read More

Diffusion

Posted by on Sep 15, 2010 in Portfolio | 0 comments

Diffusion

Diffusion innebär att man sprider ljudet över tid så man åstadkommer en jämnare klang i rummet. Rummet kommer att påverka ljudet mindre. Akustikdesign jobbar med QRD diffusorer vilka är matematiskt uträknade för optimal diffusion.

Read More

Absorption

Posted by on Sep 15, 2010 in Portfolio | 0 comments

Absorption

Behandling av reflexioner är en viktig del när man vill uppnå ett gott resultat, vi använder polyester-fiber i våra absorbenter för en allergivänlig miljö.

Read More

Absorbent3

Posted by on Sep 15, 2010 in Portfolio | 0 comments

Absorbent3

Read More